SCHOLARSHIP SATISFACTION SURVEY

"Sa among pinalabi nga mga eskolar,
Among ikalipay ang inyong pagtubag ani nga survey para masuta namu ang inyong gibati mahitungod sa among programa
og serbisyo para amo pa kining mapalambo. Ang inyong mga tubag pagatagdon sa labing sulud nga pagkamasaligan ug pagsunod
sa mga kinahanglanon sa Data Privacy Act/Freedom of Information."


I. Impormasyon sa scholar


II. Scholarship sa TESDA nga nakuha:Klase sa scholarshipIII. Ang Katagbawan sa Survey:

Questions(Mga Tanong) Oo Hindi/Wala Kumento
1. Nadawat na nako ang mga sumusunod:
 • Training Support Fund (Allowance)
 • Internet Allowance (Allowance para sa Internet)
 • Personal Protective Equipment (PPE) Allowances
 • Uniform (Kung Studyante ka sa UAQTEA)
 • Learning Materials
 • 2. Aduna bay gakapermahan nga attendance kada adlaw?
  3. Naa bay gikolekta sa inyo nga kotribyusyon sama sa kwarta? Kung naa ibutang sa (Kumento) kung para asa kato nga kuntribyusyon
  Tubaga ug kinasingkasing nga katinuoran ang mga sumusunod nga pangutana. Mga Tubag
  4. Pila ka oras ang klase ninyo kada adlaw?
  5. Asa nimu nadunggan ang pahitungod ani na scholarship program?
  6. Unsa imong pinaka nagustuhan sa scholarship nga imong nadawat?
  7. Unsa pud ang wala nimu nagustuhi?
  8. Ikarekomenda ba nimu ni nga programa sa uban?
  E-rate ang mga sumusunod basi sa imo obserbasyon ug experience: Excellent
  (Maayo kaayo)
  Good
  (Maayo)
  Poor
  (Dili kaayo)
  9. Stratehiya sa trainer sa iya pagtudlo
  10. Training Facilities:
 • Laboratory
 • Classroom
 • Workstation
 • Set-up for the New Normal (Social distancing, alcohol, etc.)
 • Comfort room/s
 • IV. Total Satisfaction with the scholarship program (Kabuuang satispaksyon sa scholarship). Please select only one